Danh mục rao vặt

Dệt may - Da giày

10-03-2015

Công nhân may

31-01-2015

Nhân viên KCS

28-02-2015

Merchandiser

10-02-2015

Công nhân may

31-01-2015

Công Nhân may

31-01-2015

QA

28-02-2015

May Mẫu

31-01-2015

Sales Manager-

31-01-2015

Nhân viên may

31-01-2015

Công nhân may

30-01-2015

Nhân viên QC