Danh mục rao vặt

Dầu khí-Hóa chất

31-03-2015

Nhân viên QC

31-01-2015

Kỹ sư

15-01-2015

Kế toán

31-12-2014

Thủ kho

25-12-2014

Nhân viên QC

31-12-2014

Nhân viên KCS