Danh mục rao vặt

Công nghiệp

15-03-2015

Công nhân

28-02-2015

Nhân viên ISO

14-02-2015

Công nhân

30-04-2015

Tổ phó

03-03-2015

Kinh doanh

31-03-2015

Kỹ thuật

15-01-2015

Thủ kho

20-01-2015

Lái xe 7 chỗ

07-02-2015

Thợ hàn

30-01-2015

Thợ sơn

31-12-2014

Công nhân

30-01-2015

Quản lý kho