Danh mục rao vặt

Cơ khí-Chế tạo

10-02-2015

Thợ hàn

31-01-2015

Thợ hàn

30-01-2015

Thợ hàn

28-02-2015

Công nhân

09-02-2015

HR Manager

28-02-2015

Thợ cơ khí

25-02-2015

Thợ hàn 3G.

25-02-2015

Thợ hàn 3G

31-03-2015

Thợ hàn

28-02-2015

Kỹ sư hàn

20-02-2015

Thợ gò hàn