Danh mục rao vặt

Báo giá quảng cáo banner webgiaodich.com

Quảng cáo trên đầu trang web, kích thước rộng 1000px , cao 100px :

Giá 100.000 vnd / tháng , thanh toán tối thiểu 1 tháng, tối đa 3 tháng

Quảng cáo 2 bên trang web, kích thước rộng 150px , cao 350px :

Giá 150.000 vnd / 1 vị trí / tháng , thanh toán tối thiểu 1 tháng, tối đa 3 tháng

Mua cả 4 vị trí giá 500.000 vnd / tháng  , thanh toán tối thiểu 1 tháng, tối đa 3 tháng

Quảng cáo chính giữa trang chủ , kích thước rộng 554px , cao 150px :

Giá 50.000 vnd / tháng , thanh toán tối thiểu 1 tháng, tối đa 3 tháng